Protestantse Gemeente Westervoort

----------------------------------------------

De preek van zondag 25 september is te lezen bij een recente preek<<<

-----------------------------------------------

Joden krijgen de schuld van het uitbreken van de pest. Zij worden verbrand -14e eeuw

Joden krijgen de schuld van het uitbreken van de pest. Zij worden verbrand -14e eeuw

19e zondag na Pinksteren, 25 september
De Reformatie van 1517-19
Maar de eenheid ging toch aan gruizels. Het duurde van 1525 tot 1555 eer er naast de R.K. kerk van ‘protestantisme’ gesproken werd. Luther werd bozer en bozer. Fel verdedigde hij zijn nieuwerwetse opvattingen. De weg naar de hemel was geplaveid met genade en Bijbel, niet met het Leergezag van de kerk en ‘het doen van goede werken’. Het lot van de mens lag in de handen van G’d en niet van de kerk. ‘Door het geloof alleen’, zei Luther, ‘komt men in de hemel.’. Dat zal zo zijn, denk ik nu, maar Luther zou als ‘goed werk’ zich verre hebben moeten houden van de verguizing van Joden. a.w.

lepelaarsUitrusten bij Westervoort op de trek naar het zuiden – 50 lepelaars

Programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 2016-2017

Het nieuwe programma van de gezamenlijke werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting. Wij hopen dat u nieuwsgierig wordt en zich opgeeft voor een of meer bijeenkomsten ........Hier kunt u het vinden<<<