Protestantse Gemeente Westervoort

Momenten van inspiratie en bezinning

In de komende Goede Week zijn er in de kerk weer momenten van inspiratie en bezinning.
Een moment om stil te staan bij de weg die Jezus ging op weg naar Pasen. Een weg met hoogte en dieptepunten. Maar een weg ook die voor ons leven van belang kan zijn. Een weg waarop we na kunnen denken over het leven. Tijdens de momenten van inspiratie en bezinning zijn er teksten, is muziek en zijn videofragmenten rond een thema uit de Goede Week.
Palmzondag 29 maart – Binnengehaald als een held
Ozondagp deze zondag is er een dienst om 10:00 uur. We staan stil bij het thema “Binnengehaald als een held”. We vieren en beleven de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een idool is hij, rijdend op een ezeltje komt hij de stad binnen. Maar tegelijkertijd komt de vraag op: is dat nou onze held? Een man die met zijn voeten door het stof gaat? En het verhaal roept de vraag op: wie zijn onze helden eigenlijk? En hoe gaan we daar mee om? Want als we op het ene moment iemand tot held uitroepen, kan die een moment later al weer in ongenade vallen.
Maandag 30 maart – kruisdragen
maandagOp maandag is er een moment van inspiratie en bezinning in de kerk ’s avonds om 19:30 uur. We staan stil bij het thema ‘Kruisdragen’. In de Goede Week draagt Jezus het kruis. Zo dragen veel mensen kruisen in de wereld.
Sommige mensen halen hun schouders er over op, ach er is zoveel leed”. Anderen vinden het dapper: “kruisdragen is gevaarlijk”.
Maar willen wij zelf het kruis nog dragen? Willen wij nog net als Jezus leed de narigheid aanvaarden, het op onze schouders nemen en tot een goed einde brengen?
Of past dat eigenlijk niet meer bij hoe we in de wereld staan?
Dinsdag 31 maart – Delen wat je hebt
dinsdagOp dinsdag is er een moment van inspiratie en bezinning in de kerk ’s avonds om 19:30 uur. We staan stil bij het thema ‘Delen wat je hebt’. In de Goede Week is er gedeeld door Jezus en zijn vrienden. Wij mensen hebben zoveel. Meer dan genoeg voor onszelf en het lijkt wel alsof het voor sommigen steeds meer wordt. De overvloed lijkt soms eindeloos. Tegelijkertijd is de overvloed heel oneerlijk verdeeld. Sommigen krijgen er veel, anderen juist maar weinig. De vraag komt op of wij nog kunnen delen met wie wat minder hebben. Willen wij nog iets beschikbaar stellen voor de ander? Of menen we recht te hebben op alles?
Woensdag 1 april – De minste willen zijn
woensdagOp woensdag is er een moment van inspiratie en bezinning in de kerk ’s avonds om 19:30 uur. We hebben niet alleen heel veel, we menen ook heel veel te zijn. Grote prestaties hebben wij geleverd. Grote inspanningen hebben wij op ons genomen. Dat geeft ons veel status en invloed. Wij hoeven onze handen niet vuil te maken. Vaak trekken wij daar onze neus voor op. Dat moeten anderen maar doen. Jezus heeft zich nooit voorgestaan op het leveren van prestaties of het hebben veel goederen. Hij is altijd bereid geweest de minste te zijn. Ook in die laatste week. De voeten van de leerlingen heeft hij gewassen. En uiteindelijk is hij zijn zware weg gegaan. Inspireert ons dat nog op de één of andere manier?
Witte Donderdag 2 april – Vrienden voor altijd
donderdagOp donderdag is er een wat langer moment van inspiratie en bezinning in de kerk ’s avonds om 19:30 uur. We lezen het verhaal van Witte Donderdag, hoe Jezus brood en wijn deelde op de laatste avond dat ze samen waren als vrienden. En ze zullen vrienden voor altijd blijven. Want daar voor de laatste keer samen aan tafel wordt een gemeenschap gevormd, die altijd zal blijven. Ook wij maken er deel van uit. Maar hoe blijf je gemeenschap, als het moeilijk wordt? Als er vijanden komen die je gevangen willen nemen en uitschakelen? Hoe blijf je gemeenschap als je je alleen voelt en eenzaam? Hoe ga je met elkaar verder in tegenspoed? Dat zijn de vragen die we ons blijven stellen deze avond.
Goede Vrijdag 3 april – Hoezo goed?
vrijdagOp vrijdag is er een wat langer moment van inspiratie en bezinning in de kerk ’s avonds om 19:30 uur. Het verhaal gaat verder. Na de maaltijd volgde Jezus’ gevangenname. En daarna zijn veroordeling. En toen werd hij gekruisigd daar op Golgotha. De goedheid zelve was hij. Gods gezicht. Gods voeten en handen. En toen was hij dood. En dat noemen wij goed. Maar waarom is dat goed? Waar is dat goed voor? Is er iets bereikt met zijn dood? Daarover denken we na in dit moment van inspiratie en bezinning op Goede Vrijdag aan de hand van een aantal afbeeldingen van de Kruisweg zoals die verbeeld is door Sjef Hutschemakers voor de Parochie Sint Pieter in Maastricht.
Paasnacht 4 april – Licht in de wereld
zaterdagWe sluiten de momenten van inspiratie en bezinning in de kerk af op zaterdagavond 4 april, ’s avonds om 22:00 uur. Waar de vorige dag heel de wereld donker leek, is het niet donker gebleven. In deze nacht is er ruimte voor nieuw licht. En we vertellen elkaar verhalen van nieuw leven. Van schepping die tot stand kwam, terwijl er eigenlijk geen nieuw leven mogelijk leek. En er is het verhaal van een graf dat leeg was, waar Jezus niet langer in begraven bleek. Als kinderen van het nieuwe licht horen we bij God. Daarom gedenken wij de doop. Ieder die in de dienst aanwezig is kan letterlijk even aan het doopwater voelen en zo stilstaan bij zijn eigen doop.

Op 29 maart nog 7 dagen tot Pasen

Het Paasfeest wordt in 2015 op 5 april gevierd. De periode hieraan voorafgaande wordt de Veertigdagentijd genoemd; deze loopt in 2015 van 18 februari tot en met 5 april. Als u goed telt zijn dit 46 dagen. Waarom dan Veertigdagentijd? Dit komt omdat de zes zondagen die in deze periode vallen, niet als vastendag gerekend en dus niet meegeteld worden.
Klik op de afbeelding
statie

Kruiswegstatie van Jan Toorop

Kijk hier<<<

paalmanhuis-eten

Eten in het Paalmanhuis

Hier zijn de foto's<<<
 
 
markt-2015

Zo was het vroeger