De recente preek is te lezen - Klik op het menu  - De preek van.....

Het verhaal gaat

Een serie bijdragen op de website.  De Bijbel zélf is zo’n sprookje.

Er is een hele hóge berg vol verhalen van mensen en hun God.

 
Vissersboten in Eiricera- Portugal

Vissersboten in Eiricera- Portugal

Het verhaal gaat. 

1 Samuel 3:1-10(18); 1 Korintiërs 6:11b-14;
Marcus 1,14-20,
Hoe filter je uit de herrie om je heen de stem waar het om gaat? De Eeuwige is geduldig: hij roept Samuel tot drie keer toe. Paulus kent dat verhaal wel. Daarom zegt hij in Korinte: “Geroepen zijn is prachtig, maar: niet àlles is goud wat er blinkt.” Marcus vertelt dat Johannes wordt  overgeleverd . Jezus is vast woedend en verdrietig. Zoveel onrecht? Dat Koninkrijk van God moet gauw komen! Daar heeft Jezus veel betrouwbare mensen voor nodig. Hij roept tot zijn vrienden: “Vis voor mij die mensen bij elkaar!” a.w.

De zaaier

Gustave van de Woestijne – 1913
Brussel, Museum David en Alice van Buuren
klik op de afbeelding

collectie Frans Brink

collectie Frans Brink

Kijk eens in het fotoalbum

 Steeds weer nieuwe foto's<<<

 Kring

Jeugdpastoraat

Omdat we willen omzien naar elkaar is er een werkgroep jeugdpastoraat .
Lees hier meer over wat het jeugdpastoraat inhoudt en wat wij doen.

Zo was het vroeger