Protestantse Gemeente Westervoort

In augustus en september onderhoud van de toren  Wat wordt er gedaan, kijk hier<<

U kunt nog leien kopen, de opbrengst is voor de restauratie, oude leien eur 5,00

 Wilt u een bijdrage leveren? Alvast onze hartelijke dank!

Protestantse  Gemeente Westervoort  ---  Onderhoud  ---  NL51 RABO 0383 968690

Marc Chagall: De Ark en Noach

Marc Chagall: De Ark en Noach

“Kerkzijn doe je met elkaar” 7

Wie zijn die mensen die G’d ‘Ik’ lieten zeggen?  Wij hebben alleen een berg verhalen, meer dan de bijbel alleen. Zelfs het eerste (oude)  Testament is nog dun vergeleken met de stapels boeken die daarna verschenen zijn. Over wat die bijbelverhalen ons eigenlijk vertellen willen over de geschiedenis van G’d en de mensen.
Lastig blijft het om iets zinnigs te beweren over dat verband of zelfs ‘verbond’ tussen mensen en G’d. De mensen schreven ooit op wat ze al eeuwen aan elkaar doorvertelden. Soms begrepen ze elkaar, soms niet. En bij het niet…begonnen ze maar weer eens van voor af aan. Wordt vervolgd. a.w

 

De natuur trekt zich

terug en bereidt zich voor

op-nieuw ontwaken. g.b.

Klik op de afbeelding
  P1080499

Onderhoud aan de toren

Foto's kunt u hier zien<<<    

Hoe werkt een leidekker .....

Hier kunt u het zien<<<
 
 Kring

Jeugdpastoraat

Omdat we willen omzien naar elkaar is er een werkgroep jeugdpastoraat .
Lees hier meer over wat het jeugdpastoraat inhoudt en wat wij doen.

Zo was het vroeger