Protestantse Gemeente Westervoort

Het rapen van het Manna

Het rapen van het Manna

Zondag 7 februari: 5e na Epifanie 
Na de doortocht begint de lange leerweg. Leven in vrijheid en vertrouwen op G’d gaat niet vanzelf. Je moet niet alleen het leven leren kennen, maar ook hoe G’d is! De leerweg vindt plaats in ‘de woestijn’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Zeker is dat er geen ’stedelijke’ afleiding is, geen musicals of dansfestijnen, geen extacy of GHB, geen disco’s of cafés, geen twitter, facebook en Tv, alleen de mensen met elkaar. Jong, oud, dik, dun, kort, lang, man, vrouw, kind.
En niet te vergeten de opa’s en oma’s want die kunnen het meest vertellen van hoe het was, die Egyptische slaventijd! a.w.

Winter in Westervoort

zoals het zou kunnen zijn

Droogvoets door de het water, daarna lofzingen voor de troon van G'd

Droogvoets door de het water, daarna lofzingen voor de troon van G’d

Zondag 31 januari: 4e na Epifanie
G’d laat zien dat ook de belagers medemensen zijn. Daarom bestraft hij de juichende engelen. Mirjam (Maria), de zuster van Mozes en Aäron, zingt ook haar loflied op G’d. Ook daarin blijdschap dat de vervolgers zijn gedood.
Zij wordt niet bestraft. Zij is en blijft mens met de mensen, dolblij om de bevrijding. Een mens kan dat bijna nooit, mededogen opbrengen voor de vervolgers. Maar engelen, die G’d èn mensen dienen, moeten die grootmoedigheid wel kennen en praktiseren!
Onderscheid tussen hemel en aarde zal er altijd zijn! a.w.