Protestantse Gemeente Westervoort

Erasmus geschilderd door Hans Holbein 1500

Erasmus geschilderd door Hans Holbein 1500

10e zondag na Pinksteren, 24 juli 2016
De Reformatie van 1517-10
Onbereikbaarder dan ooit? Wie de naam van G’d voor op de tong heeft, verovert niet zelden ‘de macht’. Er ontstond veel strijd tussen de kerkleiding en de wereldlijke overheid. Niks nieuws onder zon, ook toen niet. Maar ‘deugde’ het allemaal nog wel? Maarten Luther vond van niet. Luther was de enige niet. We kennen ook Erasmus, Hus, Calvijn, Zwingli en anderen. Allemaal vol kritiek op de kerk. Maar Luthers’ geschiedenis (of zelfs ‘legende’), spreekt tot de verbeelding. Zijn 95 stellingen, gespijkerd op de kerkdeur in Wittenberg op 31 oktober 1517. Luther is o.a. de dichter van “Ein feste Burg ist unser G’d”, lied 898. a.w.

ZORN, Anders
Midsummer’s Day Dance 1897  Nationalmuseum, Stockholm

 

Jezus 'verbannen' naar de hemel. Russische icoon uit privé bezit.

Jezus ‘verbannen’ naar de hemel. Russische icoon uit privé bezit.

9e zondag na Pinksteren, 17 juli 2016
De Reformatie van 1517-9
Zijn wij heidenen of christenen? Alsof dat een tegenstelling zou zijn. Onze voorouders voegden zich in een bestaande ‘beweging’. Rond Jezus. In vier eeuwen tijd groeide daaruit de christelijke kerk, niet meer met Jeruzalem, maar met Rome als centrum. Wie er bij komt brengt eigen ideeën en opvattingen mee, eigen rituelen. Zo verandert niet alleen de visie van Jezus op de van G’d gegeven Leer binnen de kerk, maar ook de herinnering aan Jezus zelf. De Joodse man van Nazareth op aarde verhuist als een christelijke G’ds Zoon naar de hemel, en wordt daardoor, zeker voor Joden, onbereikbaarder dan ooit.

kampHet komt er weer aan: kamp 2016!!

Al jaren een traditie om het soos-seizoen af te trappen. Geloof, vriendschap, gezelligheid en nog veel meer komen samen in één weekend. Elk jaar weer een weekend om niet te vergeten. Dit jaar is het kamp op: 2, 3 en 4 september. Ook dit jaar gaan we weer op de fiets naar Braamt. ... De kosten voor het kamp zijn €35,00. Een vriend of vriendin meenemen is geen probleem, leuk zelfs! meer informatie<<<

midzomerrunSponsorloop Voor het opknappen van ’t Zoldertje

Op 3 juli heeft de jeugd van de kerk meegedaan aan de Midzomerrun in Westervoort. Hier zijn de foto's