Protestantse Gemeente Westervoort

De twaalfjarige Jezus in de Tempel 1262 - T’oros de Roslin – ‘Boekverluchter’.

De twaalfjarige Jezus in de Tempel
1262 – T’oros de Roslin – ‘Boekverluchter’.

Woensdag 10 februari: Aswoensdag
Vandaag is het ‘Aswoensdag’. Van oudsher wordt aan alles gedacht dat tot dusver niet erg spoort met wat G’d bedoelt. De lange tijd breekt aan om na te denken en om van verkeer-de wegen om te keren: veertig dagen tijd, van de komende zondag tot aan Pasen.
Ondertussen leest de kerk de getuigenissen over Jezus die blijft vertellen over hoe G’d, die hij ‘Vader’ noemt, doet en is.
Jezus vertelt het nieuw, anders, uitdagender, en daarmee maakt hij bij de gezagsdragers in de Tempel geen vrienden. Misschien wel onder het ‘gewone’ volk. Hij krijgt ‘volgelingen’, twaalf bijzondere en ‘de schare’. a.w.

  10 februari
schoenen aan
om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar levenzijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapenGod
blijf waken
wees houvast
Het rapen van het Manna

Het rapen van het Manna

Zondag 7 februari: 5e na Epifanie 
Na de doortocht begint de lange leerweg. Leven in vrijheid en vertrouwen op G’d gaat niet vanzelf. Je moet niet alleen het leven leren kennen, maar ook hoe G’d is! De leerweg vindt plaats in ‘de woestijn’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Zeker is dat er geen ’stedelijke’ afleiding is, geen musicals of dansfestijnen, geen extacy of GHB, geen disco’s of cafés, geen twitter, facebook en Tv, alleen de mensen met elkaar. Jong, oud, dik, dun, kort, lang, man, vrouw, kind.
En niet te vergeten de opa’s en oma’s want die kunnen het meest vertellen van hoe het was, die Egyptische slaventijd! a.w.