Rituelen en Symbolen

Zit er (nog) muziek in de kerk?

 De een zegt: NEE! De ander: JA. - Een serie nieuwe columns verkent de stand van zaken.
Gaat ‘de kerk’ en/of de ‘kerkmuziek’ er beter van smaken? Dat is aan de lezer!

26septMuziek in de kerk 3

Wij zijn ‘de kerk’. Wat een slogan! Er zijn voorvaderen èn nazaten! De reeks ‘voorvaderen’ is bekender dan de (toekomstige) ‘nazaten’. Die vormen de altijd de aanstormende ‘jeugd’. Als het om ‘herkenning’ gaat, spreekt de kerk altijd over ‘jeugd’. Maar: ‘jeugd’ wordt wel ‘oud’, ´oud´ nooit meer ´jeugd´. Die ´herkenning´ zit dus altijd in een vergiet. Voor je het weet doemt de volgende ‘jeugd´ alweer op en is het met je eigen ´herkenning´ gedaan. Is dat erg? Ik denk het niet. Juist dát ‘besef’ houdt n.l. jong!! a.w.

26septkBartholomeus Van Der Helst

 

Olieverf op linnen, 118 x 111 cm – 1662

Museum of Art – New York

 

hier bekijken<<<

Een filmpje van de libdub opgenomen in het jeugdkamp 2014

 

Afbeeldingen op plafond