Protestantse Gemeente Westervoort

De lamme heeft helpers gevonden – uit: de bijbel voor kinderen.

Zondag Judica, Ps. 43:1-2

Jezus reist deze 40 dagen door Galilea. Hij vertelt van G’ds trouw. En meer nog, hoe deze G’d zijn trouw ‘doet’, lees maar over de ‘wonderen’ van lammen die plotsklaps lopen en doven die ineens horen. Zijn ze ‘waar’, die verhalen? Wat maakt het uit. Als je niet lopen kunt of niets ziet maar Jezus hoort vertellen, ga je wie weet weer hoopvol dromen. Meer moed putten om je zware bestaan vol te houden. Steun zoeken en vinden bij anderen die lopen kunnen. Die voor jouw blinde ogen met woorden de wereld schilderen zodat je die kunt zien. Wordt vervolgd, A.W.

Westervoort door de tijd

1945 Op 25 december is de door de oorlog zwaar beschadigde Westervoortse Hervormde kerk zo ver hersteld, dat de kerstviering in de kerk kan plaatsvinden.

Meet&Eat

Op vrijdag 13 april gaan we weer bij elkaar eten!
Vanaf 18:30 zijn de tafels gedekt bij de gastgezinnen
en kunnen de gasten aanschuiven. Opgeven kan tot en met 3 april,
bij één van ons, via de e-mail<<<<
We weten graag wie er willen meedoen, en of jullie willen koken of mee-eten.
Evelien en Hetty

Statie Jan Toorop 2015

logo-website

Interieur kerk