2e zondag na Pasen – Goede Herder – wit:
Horen en Lezen 2

Ontlezing. Boekverkopers waren opgetogen: het afgelopen jaar werden wéér meer boeken verkocht. Gebogen hoofden lopen door onze straten. De hele dag leest iedereen zich een punthoofd. Op de pc, laptop, tablet of smartphone. De sociale media zorgen voor een nooit meer te stoppen waterval aan tekst, desnoods in slechts 140 tekens. Overal een mening over, niet goedschiks dan maar kwaadschiks! ‘Ontlezing’ zou in het laatste geval zo kwaad nog niet zijn. Maar op diezelfde tablets en smartphoons hoeft één app niet te ontbreken: de bijbelapp. Er zijn: 1487 vertalingen beschikbaar in 1074 verschillende talen! www. bijbel.com.
Wordt vervolgd. a.w.

logo-website