Westervoort door de tijd 3

1295    Het Westervoortse veer wordt reeds vermeld. De bezitter van het veer moet “een tijns betalen van 2 malder (mud) haver en 2 malder (mud) gerst” ter waarde van 26 stuivers aan de Graaf van Gelre.
1305      Omstreeks deze tijd krijgt de Westervoortse  kerk een toren.   

logo-website