Ethiopische Bijbel 12e-13e eeuw

3e zondag na Pasen – Jubilate – wit:
Horen en Lezen 3

De bijbel in 1074 verschillende talen. Goed idee dat een mens waar ook ter wereld de bijbel kan lezen in z’n eigen taal. Maar zijn die bijbelteksten wel bedoeld om te ‘lezen’? Lezen deed men eeuwen geleden alleen hardop. Ogen maken van tekst samen met stem: muziek! Met hoorders erbij, noemen we de lezer dan ook vóórlezer of lector. Een voorlezer gebruikt zijn eigen spraakmelodie, kiest z’n tempo, brengt accenten aan, neemt rustpauzes bij komma’s en punten. Per lector dus een ándere ‘voorlezing’! Maar steeds om de inhoud en de bedoeling te laten reizen van de voorlezer naar de hoorder. Wat hoort de luisteraar dan precies? Wordt vervolgd. a.w.

logo-website