6e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen (14)

De tijd waarin de schrijver Ferrucci leeft, beïnvloedt niet alleen zijn vragen naar God, maar ook zijn antwoorden. God is in zijn roman zelf aan het woord. Hij blijkt een allesbehalve ‘perfect’ opererende en zeer kwetsbaar personage te zijn. God begint te scheppen omdat Hij eenzaam is. Hij is bepaald onalledaags. Volgens Ferrucci de eerste, volstrekt onbegrepen, kunstenaar ter wereld!
De mens weigert God als kunstenaar te erkennen, zegt Ferruci, en maakt van hem een man met een grijze baard die eeuwig overheerst! Als Ferrucci zijn eigen tijd-ervaring zo laat meespelen, geldt dat dan misschien ook voor de bijbelauteurs van weleer? Wordt vervolgd A.W.

logo-website