Dagblad Trouw, sept. 2016. Artikel van Robin de Wever. Onderzoek naar een in 1970 gevonden, bijna verkoold, stuk bijbeltekst, 1e eeuw na Chr., met de eerste twee hoofdstukken van Leviticus.

7e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen (15)

Er wordt nog altijd heel erg veel onderzoek gedaan naar de herkomst van de Bijbelteksten. Niet alleen naar die van het Tweede Testament, maar ook naar die van het Eerste. Wij, die van het Tweede zijn, doen er goed aan te beseffen dat het Eerste Testament 3,5 keer dikker is dan het Tweede. Bovendien: de hele geschiedenis van het Eerste Testament bepaalt de betekenis van het Tweede Testament, en niet andersom! Wie waren die auteurs van dat Eerste Testament eigenlijk, waar komen ze vandaan en vooral: waarom schreven zij al die verhalen in 24 boeken op terwijl het papier nog moest worden uitgevonden? Wordt vervolgd A.W.

logo-website