Kleitablet in een doosje

8e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen (16)

Duizenden jaren vóór onze jaartelling werd er geschreven en dus ook gelezen. Kleitabletten vertellen van schriftcultuur. Mensen leerden lezen en schrijven, waren geletterd zoals dat tegenwoordig heet. Of iedereen geletterd was? Wie wel, wie niet? Allemaal raadsels die nog moeten worden opgelost. Maar recente opgravingen hebben duidelijk gemaakt dat de gedachte dat lezen en schrijven alleen iets was voor de happy few, is waarschijnlijk niet waar. Blijft over de vraag hoe de ‘heilige, Bijbelse, teksten’ aan hun schriftelijke weergave komen. Want: er werd wél geschreven en nog niet mechanisch ‘geboekdrukt’ zoals tegenwoordig. Dat schrijven en overschrijven moest dus worden geleerd. Wordt vervolgd A.W.

logo-website