Vermoedelijk een proefvel van een monnik met daarop de oudste Nederlandse tekst, teruggevonden aan de binnenkant van een boekomslag. De tekst “Hebban alla vogala nestas bagunnen”: 11e eeuw, boekomslag: 16e eeuw

9e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 17 

Kopiëren is een heel precies werk. Er mag niets ‘fout’ gaan, want een verschrijving leidt tot het mis verstaan van de tekst. Er wordt later geschreven op papyrus of perkament. Boeken zoals wij die kennen werden er niet van gemaakt. De aan elkaar gelijmde bladen werden opgerold. Maar als een tekst te lang is, komt men in de problemen: de buitenkant van een dikke rol drukt op de fragile binnenkant. Dan gaat de tekst daar misschien kapot! Even door een tekst ‘bladeren’ is er dus niet bij. Zo’n te lang verhaal wordt in twee delen gesplitst. De christelijke bijbel telt die delen apart, de Hebreeuwse niet. Met andere woorden: ook de Bijbelverhalen zullen veel eeuwen lang nog vooral mondeling zijn doorgegeven! Wordt vervolgd. A.W.

logo-website