Papyrusrol

10e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 18

Mondeling doorgegeven verhalen. Laat twee mensen één verhaal vertellen, ieder in een aparte kamer. Dan hoor je twee verschillende verhalen! Zo is het met de bijbelverhalen natuurlijk ook gegaan. Elke keer net weer een béétje anders. Maar toen kwam de 6e eeuw voor onze jaartelling. Jeruzalem wordt van de kaart geveegd. Van de Tempel is niets over. De verhalen moeten in hoofd en hart worden bewaard! Na bijna 50 jaar in ballingschap komt men uit Babylon terug.
Er is niets over van de religie! Maar: niet alleen Jeruzalem verrijst, de Tempel ook. Kan men die verhalenschat nu toch niet beter opschrijven voor als het nog eens zó fout gaat?
Wordt vervolgd A.W.

logo-website