Zoals we ons het verhaal herinneren: een slang, een boom, een appel en Eva met haar Adam. Maar er wás: geen appel!

15e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 23

Ferrucci is als ongelovige niet de enige geweest die prangende vragen aan de Bijbelverhalen heeft gesteld. Hij erkent wel alle creatieve oerkracht. Die noemt hij, vanwege de herkenbaarheid: ‘God’. Wat heb je aan zo’n kracht als niemand er gebruik van maakt? Een eenzame God maakt van alles en nog wat, maar niets kan met hem wedijveren. Tenslotte ontstaat de mens. Helaas: die mens blijkt niet alleen van het ‘goed’, maar ook van het ‘kwaad’. De Portugees José Saramago, Nobelprijswinnaar (1998), publiceert kort voor zijn dood zijn laatste roman ‘Kaïn’. Als pertinent niet gelovige wijst Saramago alle invloed van godsdienst en dus ook van God op de samenleving af. Saramago’s diepste vraag, ook aan de bijbel, is die naar het zogenaamd ‘goede’ van de schepping dat wereldwijd zó slecht uitwerkt! Wordt vervolgd A.W.

logo-website