Job en zijn vrienden. Muurschildering in de kerk van Hattem – Middeleeuwen

17e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 25

Reizend door alle verhalen wordt Kaïn steeds woedender. Niet op de mensen, maar op God! Gods gedrag vindt Kaïn zo wispelturig èn willekeurig dat hij Hem ‘een doortrapte leugenaar’ noemt die b.v. Job uitlevert aan een spel met Satan. Abraham moet, hoe wreed, van Hem bijna zijn zoon Isaäc offeren. Hoe is het mogelijk dat mensen blijven geloven in het goede van Gods bedoelingen? Kaïns verwijten – en dus van de auteur Saramago – verhevigen zich na de ondergang van Sodom en Gomorra. Abraham heeft zó voor de steden gepleit en toch gaan ze in vlammen op. Waren er geen tien rechtvaardigen te vinden?
Kaïn zegt: “Maar de kinderen dan, de kinderen waren onschuldig!” Wordt vervolgd. A.W.

logo-website