Marc Chagall (1897-1985 )Schepping in blauw

21e zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 29

Kan dat, mag dat, de Bijbelverhalen met heel andere oren horen? Ja, en m.i. moet het ook. Want waar gaat de bijbel over? Over ‘Mijn God’ zoals in de reclamecampagne van de Remonstrantse kerk? Die ‘homo’s trouwt’, ‘vrouwen laat voorgaan’, ‘in mij gelooft’, ‘tegen een grapje kan’ of ‘met de oerknal begon’ etc. Voor de bijbelvertellers moest het individuele en persoonlijke nog uitgevonden worden. In hun verhalen bestaan geen ‘voorbeeldmensen’. Ook niet in die van het begin, Ze schrijven en bouwen, 50 hoofdstukken lang, aan een standbeeld vol woorden voor die ENE, uitzonderlijke, God, die totáál anders doet dan de goden van rondom. En hoe doet ‘Onze G’d’ ?
Zie bóven. Wordt vervolgd A.W.

logo-website