Durven we in de spiegel te kijken?

23ste zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 31

Er wordt hier en daar geklaagd dat de wetenschappelijke ontdekkingen over het literaire karakter van de bijbel binnen de kerk te veel buiten beeld blijven. Geloof en kerk zijn tegenwoordig toegesneden op het ‘persoonlijke geloof’. De diepere betekenis van de teksten wordt daarom vaak vanuit het perspectief van dat strikt individueel beleefde geloof uitgelegd. Met wél altijd met een behoorlijk scheutje ‘moraal’ en ‘waarden en normen’ daar overheen. Natuurlijk blijft het waar dat de bijbeltekst alleen van waarde is, als deze uitgelegd wordt tot in onze eigen tijd. Maar wordt die uitleg dan ‘vriendjes’ met onze tijd of vormt die interpretatie een vooral kritische, maar nog niet altijd ‘moralistische’, spiegel?
Wordt vervolgd. A.W.

logo-website