24 ste zondag na Pinksteren – Horen en Lezen 32

“Geloof begint bij jou” zegt de reclamecampagne van de Remonstranten. Dat zeggen de bijbelauteurs niet na. Zij bouwen aan het beeld van ‘Onze G’d’ daar begint ‘geloof’. Zij protesteren zo luid mogelijk tegen het verschijnsel van de ‘mensenoffers’. Niet om zich alleen maar af te zetten tegen andere ‘geloven’ en ‘gelovigen’. Zij tekenen hun G’d uit waarmee de omgang totaal ánders kan! Maar welke G’d dan? Is het verhaal van de Grote Vloed niet het ‘bewijs’ dat Hij zelf zijn net begonnen schepping vernietigt omdat de ‘zondige’ mensheid er een troep van heeft gemaakt? Ja, zó lazen en hoorden wij dat verhaal altijd; God heeft er genoeg van. Genoeg van ‘ons’ en daarom: weg met het geschapene. Wordt vervolgd A.W.

logo-website