Vlucht naar Egypte -Autun Cathedral

2e na Epifanie, zondag 14 januari

Terwijl Jozef, Maria en Jezus in Egypte zijn, vermoordt Herodes alle jongens onder de twee jaar. Hè? Jezus was toch pas geboren? Maar nee, de wijzen reizen heus veel later in de tijd. Zij vinden Jezus niet meer in de stal maar al in een huis! (Mat. 2:11) Moeten we al die illustraties uit de kinderbijbels met de herders, os, ezel èn de drie koningen in de stal verscheuren? Welnee… wij moeten blijven geloven dat de Ster de échte Koning aanwijst. Herodes is in al zijn wreedheid een ‘nepperd’! Zó doen ware Koningen nou eenmaal niet. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website