Doop in de Jordaan- kerkwinkel Koinonia

3e na Epifanie, zondag 21 januari

Waarom tellen we eigenlijk ‘na Epifanie’? Nou ja, het is wel even wennen geblazen dat het kerstkindje ineens groot is èn groots doet. De bijbel vraagt niet wie G’d is, maar wel hoe G’d doet. Zich bekommeren om mensen, om àlle mensen. Dun, dik, oud, jong, zwart-wit of anders gekleurd, man, vrouw of iets daar tussenin. Het groot gegroeide Kerstkind laat in zijn eigen leven zien hoe dat ‘bekommeren om’ eraan toegaat. Maar ook hij moet dat ’leren’, leren doen. Door zijn doop in de Jordaan, door zijn 12 vrienden, door onverwachte ontmoetingen. Deze Koning wordt een oudtestamentische knecht. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website