Roeli Willekes – ‘Invocabit’ :
“Roept hij Mij, dan zal Ik antwoorden”. Website ‘Artway’-eu.

Zondag Invocabit, Ps 91:15 

Het net gevierde carnaval heeft oude papieren. Een oorspronkelijk heidens volksfeest werd door de kerk ingepikt, gekerstend. Het gaat nu aan de ernst van de voorbereiding op Pasen vooraf. Wie het alleen ziet als een feest van ongelimiteerd ‘uit je dak’ gaan, gekker dan gek doen, dronken worden en vrouwen (mannen) versieren, doet het feest schromelijk te kort.
Het feest neemt het altijd maar weer opgeblazen ‘eigen gelijk’ flink op de korrel. Daarna ook dat van anderen, veraf en dichtbij. Wie het feest zo zien kan, maakt ruimte voor de tijd van overdenking en bespiegeling die vandaag begint en 40 dagen (vanaf Aswoensdag 14 februari 7 weken min de zondagen) duren gaat. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website