Zondag Palmarum

De 40-dagentijd heet vastentijd. Moet je je als boeteling berouwvol al het lekkers van het leven ontzeggen, opsparen? Als een bijbelse ‘afslankcursus’? Om direct na Pasen die ‘snoeptrommel’ weer in één middag leeg te kunnen maken? Boete doen hoort bij schuldig zijn. Dat is lang het speerpunt van de christelijke kerk geweest. Wie zwanger is vóór het huwelijk wordt door de voorganger letterlijk de kerk uit gesmeten. (zie o.a. John Boyne: “Wat het hart verwoest” – roman). Dat wil de 40-dagentijd helemaal niet. Wel nadenken over: ‘met ‘ontferming bewogen raken’. Jezus doet het voor, niet als een bejubelde koning op een ezel, vandaag. Maar anders. Als teken van G’ds Koninkrijk. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website