Edvard Munch (186301944) “De Schreeuw” (1893)

Witte Donderdag, Ps. 67:2-3

De ‘Stille Week’ is aangebroken. Met de stilte van verbijstering. Zoals de Schreeuw op het schilderij van de Noorse kunstschilder Edvard Munch (1863-1944). Een mens kan totaal bevangen raken door een gebeurtenis. Het ultieme geweld van de Witte Donderdag is de wrede martelstraf van een onschuldige. Hoewel het geloof die volledig ten goede heeft omgedacht, gebeurt het nog elke dag: onschuldigen worden gemarteld en gedood.
Amnesty International verzet zich tegen èlke vorm van doodstraf, ook van schuldigen. Altijd onomkeerbaar, die straf. Letterlijk opstaan uit de dood is al 21 eeuwen gelovige hoop. Wordt vervolgd A.W.

logo-website