Laatste Avondmaal (1993) – Margaret Ackland * 1954

Goede Vrijdag

Jezus kruisiging op Witte Donderdag in plaats van op Goede Vrijdag? De vierdagen van de kerk zijn ‘gedenkdagen’. De hele Goede Vrijdag is de kerk in rouw gedompeld om wat gisteren plaats vond. De Bijbelse dagen tellen niet van ochtend tot ochtend, maar…van avond tot avond. Op Witte Donderdag zaten we aan Tafel, omdat Hij dat deed aan de vooravond van zijn terechtstelling met zijn vrienden, op de avond van ‘onze’ woensdag dus. Wij gedenken dat een avond later. Liturgie is geen toneelstuk van het moment. Vandaag zijn er geen brandende kaarsen meer. Ze vandaag uitblazen na: ‘Hij neigt het hoofd en geeft de geestesadem prijs’ is liturgische mosterd die ná de maaltijd komt. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website