Auguste Rodin (1840-1917) – De Denker(1881)

Paasnacht

De mooiste ballade is van een eerste begin.
Terwijl het begint wordt de aarde woestheid en warboel. En dan komt de adem van G’d voorbij. Hij houdt grote schoonmaak. Hij zegt: “geschiede er licht!- en er geschiedt licht.’ Dat rare werkwoord ‘geschieden’, in de betekenis van ‘gebeuren’, verklapt waar het de hele bijbel door over zal gaan. Over het geschieden dat geschiedenis zal worden. Om te beginnen bij de Sabbat. G’d rustte. Nee, Hij hing niet doorgezakt in een hangmat. Het beeld van de Denker van Rodin past daar beter bij. Overdenken hoe het tot dusver geworden is. Om te kunnen veranderen als het nodig is. Dat is de ‘actie’ van ‘rusten’. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website