Noach ziet dat de raaf niet bij hem terug komt. Nu moet de duif polshoogte gaan nemen. – Mozaïek in de San Marco te Venetië – detail.

Zondag Rogate – wit Genesis 8:1-14

Die wrede, wraakzuchtig G’d zit veel mensen dwars. Lezen we liever over wraak dan over verzoening? Noach deed heel lang over het bouwen van de Ark: G’d stelt het oordeel zo lang mogelijk uit. Hij hoopt op afstel: mensen, keer toch om! Dat doen ze niet. Dus komt èn gaat het water. De raaf keert niet terug, de duif wel met een groen takje in de snavel. Hoe kan dat nou? Alles is toch vernietigd? Tja, dát is nou zo’n geheim in een bijbelverhaal. Daar gaat het om. Meer om ‘geheim’ dan om ‘realiteit’. Véél meer dan om wat weggedaan is. Met Noach maakt G’d een eerste verbond. Elke regenboog mag daar nog altijd een teken van zijn! Wordt vervolgd, A.W.

logo-website