Ook meegedaan?

Zondag Pinksteren-II-21 mei 2018

In de liturgie van de kerk reiken liederen, gebeden, schriftlezingen, preken, het Heilig Avondmaal, de Doop, kleine brokjes ‘geloof’ aan. Menigmaal smaken die als groeiend ‘ongeloof’. Smeekbeden en Voorbeden verwoorden de ‘toestand in de wereld’ waar we allemaal zonder uitzondering in leven. Wat komt er terecht van dat 21 eeuwen geleden beloofde ‘Koninkrijk van G’d’? Maar het is als met het ‘eeuwig leven’ (zie 13 mei j.l.) : het kómt niet, het is er al als…..wij ieder op onze eigen plaats en naar ons kunnen, in het piepklein of in het reusachtige groot doen wat gedaan moet worden. De centrale verwarming een hálve graad lager zetten of/en een dikke trui breien? Wordt vervolgd A.W.

logo-website