Er zit (kerk)muziek in 1
Vaak recht tegenover de preekstoel kijkt het je aan vanaf een eigen ‘balkon’. Zo’n balkon staat dan weer op een aantal stevige ‘poten’, vermomd als chique kolommen. ‘Het’ heeft meestal een kleurige jas aan, met veel goud en zilver. Als die ‘jas al behoorlijk oud is, dan hangt er ergens wel een uit hout gesneden druiventros aan of een vergulde engel. Met een trompetje, dat meestal naar bóven is gericht. Dat verklapt waarvoor ‘het’ daar hangt of staat. Voor wie hoog bóven ons wordt gedacht: de Eeuwige, die ‘troont op de lofzangen van zijn kinderen’, begeleid door…het orgel. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website