Voor handen (manuaal) en voeten (pedaal) – St. Andrieskerk te Leersum

Er zit (kerk)muziek in 2
De opgang naar zo’n ‘orgelbalkon’ kan een wankelende aangelegenheid zijn. Vraag maar aan de spelers (m/v) die omhoogklauteren b.v. in de grote Eusebiuskerk in Arnhem. Trouwens, die stenen trap in onze eigen kerk is ook niet echt een pretje voor wie wiebelig ter been is. Ach wie weet hoort dat wel zo. Wie de Eeuwige wil loven wordt het nooit ‘makkelijk’ gemaakt. Menig orgel, ook het ‘onze’, wordt bespeeld door twee handen èn twee voeten en dat wel tegelijkertijd maar…niet ‘hetzelfde’. Elke hand of voet speelt wat anders, alle vingers ook, maar de tenen zitten per vijf samen in één schoen. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website