De Kathedraal van Antwerpen

Er zit (kerk)muziek in 5
Orgels en kerken zijn al met elkaar bevriend sinds de Middeleeuwen. Kerkvader Thomas van Aquino (13e eeuw) vond dat de klank van het orgel de ziel van de gelovige ophief! En tja, daar is het de kerkmuziek van bijna alle eeuwen om te doen geweest. Waar moet die ziel van de mens naar toe worden gezongen? Naar de Eeuwige natuurlijk, een betere plaats kan niemand bedenken. Dus: gezang, begeleid, met handen en voeten, door de organist, wervelt door al die hoge gewelven de hemel tegemoet. Wordt vervolgd. A.W. 

logo-website