Er zit (kerk)muziek in 6
Elke toets van een orgel heeft zijn eigen pijp. Heel grote orgels hebben naast de toetsen voor de voeten (pedaal), wel vijf verschillende klavieren voor de handen (manualen), totaal dus een paar duizend pijpen! Er zitten ook een groot aantal ‘knoppen’ op het orgel waarmee steeds een andere reeks pijpen (register) aan het werk wordt gezet. Elk register heeft een eigen klankkleur, veel registers kunnen tegelijk samen klinken. Het pedaal, de manualen, registers, samen vormen ze intieme of juist uitbundige, veelkleurige ‘koorwerken’. Een ding verandert nooit: de adem voor de altijd opstijgende klank. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website