In het binnenste van een Kerkorgel

Er zit (kerk)muziek in 7
In de 8ste eeuw van onze jaartelling komt het orgel uit het Oosten naar Europa. Vanaf de 9e eeuw staat het orgel in de kerk. Daardoor vindt een heel belangrijke ontwikkeling in de muziekgeschiedenis plaats. Verschillenen reeksen pijpen hebben een eigen klankkarater. Als die ‘registers’ samenklinken, ontstaat er een vorm van ‘meerstemmigheid’. Die door elkaar heen lopende melodieën zijn een uitvinding uit de Middeleeuwen. Die nieuwe muziek noemt men ‘organum’, naar het orgel dat er ‘de schuld’ van heeft gekregen! Het orgel ‘zingt’, net als een menselijk koor, dus, maar met méér stemmen tegelijk. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website