Zondag 1e Advent

Vorige week werd het ‘kerkelijk jaar’ afgesloten met ‘zondag Voleinding’. Het vertellen van de geschiedenis van G’d en de mensen is dan, voorlopig, voltooid maar vandaag beginnen we weer helemaal opnieuw en telkens een beetje anders. Over die lange, ingewikkelde geschiedenis doe je langer dan zomaar een achternamiddag. Merkwaardig is wel dat het vandaag weer begint met ‘verwachting’. In de winkels verdrijven de kerstballen de pepernoten om het hardst: het wordt Kerstmis. Dan wordt er een kindje geboren, het kindje van Maria en Jozef! Bijzonder nietwaar dat ‘geloof’ begint met een net geboren kind.
Maar: geloven we niet altijd om het hardst in elk kind dat net geboren is? Er is nog een andere ‘advent’,n.l. G’d die op óns wacht. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website