Kerstmorgen: Licht zoeken
Er wordt een kind geboren in de nacht. En dat kun je vieren, je kunt er blij over zijn en je kunt het geweldig vinden dat God zijn Zoon naar deze aarde zond. Maar voor veel mensen is de Kerstmorgen ook moeilijk. Omdat voor hen het licht zo ver weg lijkt. Omdat er voor hen zoveel is om je verdrietig over te voelen.
Het donker is niet zomaar weg, het wordt niet zomaar stralend licht om je heen. Weet dat je op zoek moet gaan en dat je het soms, even, ziet. En bedenk dat ook de herders en later de Wijzen het licht moesten zoeken. En dat die tocht moeilijk kan zijn. A.H

logo-website