Op de vlucht naar Egypte – Meester Bedford 1423

2e Kerstdag 26 december
Ooit komen  G’ds mensen terecht in Egypte. Farao maakt van hen slaven. Onhoudbaar wordt het bestaan. Ze trekkenweg. Mozes gaat voorop. Overdag is er een wolk tegen de hitte, ’s nachts een vuurkolom. De mensen zeggen: zo  beschermt G’d.  Dat is ‘familiegeschiedenis’, van de eerste Jozef, van vader Jozef, en dus  ook van Jezus.  Met zijn ouders gaat hij op de vlucht voor de koning van zijn eigen land, de stik jaloerse Herodes.  De magiërs hebben  het verteld: er staat een ster aan de hemel, daar ligt een nieuw geboren koning in een kribbe! Herodes is woest. Alle net geboren jongetjes moeten worden gedood. Als die wrede bui over is, trekken Maria, Jozef en Jezus weer uit Egypte weg. Net als in de tijd van Mozes. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website