Jacob ziet Rachel – Erwin Speckter (1806-1835)

1e zondag Na Kerst
Bij Lucas staan ze niet, die magiërs. Die wandelen door het boek van Mattheus. Die ster aan de hemel, al die voorvaderen van vader Jozef, doen denken. aan de laatste geschiedenis van Genesis. Aan de elfde zoon van Aartsvader Jacob. Dat is Jacobs liefste zoon. Hij lijkt op zijn moeder Rachel. Jacobs Jozef wordt net zo bijzonder als de zoon van die latere Jozef en Maria. Misschien lijkt Jezus wel op Maria! Aan die eerste Jozef hielden wij de musical ‘Joseph and the Amazing Technicoulor Dreamcoat over’. Aan de tweede o.a. het jaarlijkse event ‘The Passion’! Maar hoe ‘bijbels’ zijn die evenementen eigenlijk? Wordt vervolgd. A.W.

logo-website