Aäron en Mozes als hogepriesters. Twee etsen, toegevoegd in ‘Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture’, Dordrecht/Amsterdam, 1682. Afgezet en met goud gehoogd door Dirk Jansz van Santen

Vierde zondag na Epifanie
Wat moet dat Egypte toch in al die Bijbelverhalen?
Het eerste Testament vertelt de geschiedenis van het volk van G’d. Vanaf het begin wordt er verteld over vijanden. In handen vallen van de ene vijand werd altijd erger gevonden dan in die van de andere. Egypte spant de kroon. Ontsnappen aan vijanden wordt véél belangrijker gevonden dan vermorzeld worden! De bijbel houdt van contrasten. Tegenover diepe duisternis staat glinsterend licht, tegenover diep verdriet jubelende vreugde etc. Tegenover de spectaculairste bevrijding staat dan ook de bitterste onderdrukking en het lijden van het volk. In…Egypte! Tegenover een wrede Farao staan de mannen van God, Mozes en Aäron. Wordt vervolgd, A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari