Lucas van Leyden (1494-1533) Mevr. Potifar toont de rok van Jozef aan haar man zien

zevende zondag na Epifanie
Die ‘moeiten en dat verdriet’ uit Psalm 90 gaan ook door het leven van die eerste Jozef. Op 27 januari j.l. lieten we hem achter, sjokkend achter een kameel, op weg naar Egypte. In het verhaal zoemt het nu al van de ’tekenen’ dat Jozefs bestaan geen pad over rozen zal worden. In Lucas voelen we dat ook aankomen als het om Jezus gaat. Jozef wordt als slaaf verkocht aan Potifar. Dat is een belangrijke hoveling van Farao. Potifar ziet wel iets in die Hebreeuwse slaaf. Jozef wordt zijn rentmeester. Maar als mevr. Potifar Jozef probeert in te palmen, verdwijnt Jozef wéér in een ‘put’, n.l. de gevangenis. Het gaat met Jozef dus op en neer: in en uit en weer in een ‘put’. Komt hij er ook nu weer uit? Wordt vervolgd A.W.

logo-website