Jezus als kind – Jyoti Sahi India 2010-Zendingskalender

achtste zondag na Epifanie
De vraag is natuurlijk of dat ‘op en neer’ ook hoort bij Jezus. Ik zou denken van wel. Jezus is omringd door zijn leerlingen. Maar hij heeft ook met schriftgeleerden van doen èn met de ‘schare’. Het is onmogelijk om zó duidelijk te zijn dat iedereen Jezus’ uitleg van G’ds grote droom voor de aarde meteen begrijpt. De schriftgeleerden zijn net als de broers van Jozef: wat moeten ze met die eigenwijze jonge ‘collega’? De evangelist Johannes vertelt dat zij manieren zoeken om van Jezus af te komen. Net zo min als de broers, doen de ‘heiligdomsoversten’ (Johannes 11:53) dat zelf, maar laten ze dat over aan de Romeinen. ‘Putervaringen’ voor Jezus in de Evangeliën genoeg, er wordt meer dan genoeg getwijfeld aan zijn ‘droomuitleg’! Wordt vervolgd. A.W.

logo-website