Broodvermenigvuldiging Pablo Mayorga, schildering Nicaragua, juni 1984 – Zendingskalender

tweede zondag van de 40 dagen – Reminiscere
Farao vertrouwt Jozefs droomuitleg volkomen. In de jaren van ‘overvloed’ moet er driftig gespaard worden voor de jaren van gebrek. De oudheid vertelt over een ‘gezonde economie’! Jozef wordt de Groot-Vizier van Egypte. Iedereen luistert en buigt voor hem zoals voor Farao. Wonderlijk: ook in de verhalen rond Jezus worden mensen gevoed. Marcus vertelt het zelfs twee keer: 5 broden en 2 vissen voeden 5000 mensen, er blijven 12 manden over. Verderop zijn 7 broden en een paar visjes voor 4000 mensen genoeg en blijven er 7 manden over. Rond Jozef, èn rond Jezus gaat het in elk geval over ‘in leven moeten, kúnnen, blijven’ tegen de honger in. “Geef ons heden het dagelijks brood’ bidt het Onze Vader. Zo doen Jozef èn Jezus: zij ‘delen’, niet alleen aan Egypte of het volk van God, maar ook aan de volkeren uit alle windstreken. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website