Profetisch protest, Jafeth Gómez, acryl op doek Colombia, juli 2009
Zendingskalender

derde zondag van de 40-dagen – Oculi
Heeft Jozef ‘voorspeld’ hoe Jezus dat eeuwen later zou doen? Of heeft Jezus van Jozef geleerd hoe het moet, dat voeden van hongerige monden? Het gaat om de ‘binnenkant’ van die verhalen, die door de tijd heen vanuit Genesis, door Exodus, Leviticus Nummeri en Deuteronomium (de Tora), de profeten en de geschriften, samen het hele ‘eerste’ Testament, terecht komen in het leven van Jezus. Hij staat in die lange traditie en helpt ons ‘achterom’ de toekomst in te kijken: zó nieuw is dat niet wat Hij ons voorhoudt.
Het is vernieuwend, opfrissend, wat beeld en ‘toon’ betreft, maar zo oud als de geschiedenis van G’d en de mensen al lang is. Doe gerechtigheid en recht, wees oprecht en verzaak de taak niet waar je voor bent aangewezen. Wordt vervolgd. A.W.

logo-website