Het lege graf met de engel – bron onbekend

Paasnacht
Je moet een telkunstenaar zijn om vanaf Goede Vrijdag tot hier 3 dagen te kunnen tellen. Het kán maar daarvoor is dit stukje veel te klein. De vrouwen, de leerlingen, ze vinden een graf waar niemand meer ligt. Er zit wel iemand: een engel. ‘ Geloof mij maar: Hij is hier niet, Hij is opgestaan! Halleluja!’
Dat kán natuurlijk niet. Iemand die dood is, komt niet meer terug. Hoewel…..vraag het aan mensen die groot verdriet lijden. De overledenen zijn om hen heen, wonen in hun hart en in hun hoofd. Zij geven door wat ze in hun leven ook deden. Soms zelfs nog beter dan toen, goede raad en daad. Terwijl ze gestorven zijn blijven ze in onze ziel ‘naam’ maken. Voor wie achterblijft zijn dat flarden van ‘opstaan’. Daarop vertrouwen is geloven. Wordt vervolgd A.W.

logo-website