Maria Magdalena en Jezus ‘Nol mi tangere’- 1514 ‘Raak me niet aan’ Titiaan ( 1487-1576)

eerste Paasdag
De oude Jacob gaat op reis richting Egypte. De zonen hebben verteld dat Jozef nog leeft. Aan de grens omhelst de een de ander. De bijbel vertelt niet wie wie ‘tot leven’ kust. De tot Egyptische prins uitgegroeide Jozef is al die jaren zonder Jacob even ‘dood’ geweest als de oude Jacob die rouwde om zijn door een wild beest opgegeten lievelingszoon. Ze omhelzen elkaar het nieuwe leven in: opstandingsleven! Maria van Magdela dwaalt schreiend door de tuin. Dan klinkt haar naam ‘Maria’ als een kus. Zij keert zich om en antwoordt zonder na te denken: ‘Rabboeni!’. Vóór haar staat die áchter haar stond: ‘opstandingsleven’, de leraar die in alle verhalen tot en met zijn dood de Eeuwige ‘leerde’: mens, hoor àchterom de toekomst tegemoet! Wordt vervolgd. A.W.

logo-website