Biddende vrouw –Aart van Dobbenburgh (1899-1988)

vijfde zondag van Pasen: Rogate
“Bid!” Zo heet de zondag vandaag. Kun je daar les in krijgen? Er was eens een landman die een meester was in zijn vak. Elke ochtend bad hij tot de Eeuwige: “Goede morgen lieve Heer. U bent er vast weer, ik ook. Dank u wel. Amen”. Er kwam een geleerde langs. Hij begon de akkerman het moeilijke ochtendgebed te leren. De landman zuchtte daarna elke dag dieper. Na verloop van tijd bad hij helemaal niet meer. De geleerde kwam nog eens langs. Er klonk een stem uit de hemel: “Zeg geleerde, leg mij eens uit? Mijn akkerman dankte mij vroeger vrolijk elke dag maar nu niet meer”. De geleerde ging er beschaamd vandoor. De landman nam opgetogen de draad van zijn bidden weer op. In de hemel werd zingend feestgevierd. Wordt vervolgd, A.W.

logo-website