Jezus’ laatste Avondmaal (1909) Emil Nolde 1867-1956

zevende zondag van Pasen: Exaudi
‘Zing, vecht, huil, bid”, zong Ramses Shaffy. Als variatie op de bijbel? Jubel, zing, bid, en vandaag: hoor! Wat valt er te ‘horen’. Moeten we ergens naar ‘luisteren’? Naar Jezus bijvoorbeeld die de leerlingen voor hij ‘ten hemel voer’ probeerde op te monteren: ‘Ik zal jullie een trooster sturen: de heilige Geest.’ Een soort van ‘kluitje in het riet’-troost die weinig lijkt te helpen tegen het verdriet om de executie van Jezus op Goede Vrijdag? Maar het gaat niet om ‘luisteren’ maar om ‘horen’ en dus ook: ‘gehoorzamen’: de Trooster gehoorzamen! “Hoor, Israël, de Heer is onze G’d, de Heer is Eén!”. Want, zo vertelt Jezus: Déze G’d hóórt altijd het klagen en zuchten dat opstijgt vanaf de aarde! Daarvandaan komt altijd troost. Wordt vervolgd A.W.

logo-website