Pinksteren(1909) – Emil Nolden 1867-1956

eerste Pinksterdag
Een paar dagen na Hemelvaart zijn de treurende vrienden weer bij elkaar. Ze eten, ze drinken en praten. Over hun gestorven leermeester Jezus. Ze halen alsmaar herinneringen op. Dat wordt, een getuigenis van wie hij was en hoe hij deed, een heel tweede testament. Sterker dan ooit herinneren ze zich: ‘Als ik er niet meer ben, doen jullie dan zoals ik deed’! Lucas schrijft het later op: ‘Zeg aan iedereen om te keren van verkeerd ingeslagen wegen. Doe dat tot vergeving aan alle volkeren’. De vrienden worden door die geestdrift gegrepen. Anderen zien het gebeuren: die lui lijken wel dronken! Verbijsterd als ze zijn, begrijpen de vrienden: zo ingrijpend voelt de Trooster die Jezus heeft beloofd: de Heilige Geest! Wordt vervolgd, A.W.

logo-website