Petrus – Peter Paul Rubens 1577-1640

tweede Pinksterdag
Beschuldigd te worden van dronkenschap, het moet niet gekker worden! Petrus verdedigt de gebeurtenis in de allereerste preek in de Bijbel. Mattheus heeft het eerder verteld: Jezus heeft Petrus aangewezen als ‘de rots’ waarop de mensen om Jezus heen kunnen blijven vertrouwen. Hij wordt voor velen het fundament van de christelijke kerk. Menigeen gelooft: als plaatsbekleder van de eerste Petrus wordt de Rk-kerk in Rome nog altijd geleid door de Paus. Daarom heeft de Petrus die Rubens schilderde, sleutels in zijn hand. De gouden sleutel heeft Petrus van Jezus gekregen en daarom zeggen de verhalen dat Petrus aan de poort van de hemel staat als een overledene zich daar meldt. Voor de ‘hel’ hoeft niemand bang te zijn want die sleutel in de ándere hand van Petrus ziet er als ‘afgedaan’ uit! Wordt vervolgd, A.W.

logo-website