Het Eerste Testament

Trinitatis
De Joodse belijdenis ‘Hoor Israël, de ENE is onze G’d, de ENE is één!” en de christelijke belijdenis met G’d in drieën: ´Vader, Zoon en Heilige Geest´ gaan niet goed samen. Dat ongedeeld ‘een-zijn´ van de Eeuwige blijft voor ons onbegrepen. Wij zijn door de eeuwen heen ook brutaal geworden. Zijn gaan denken dat het Nieuwe Testament ‘beter‘ is dan het ‘Oude’. Is dat ‘gedurfd’ of ronduit ‘beschamend’? De vraag stellen is eenvoudiger dan hem beantwoorden: 21 eeuwen hebben hun sporen nagelaten en…vele daarvan zijn verre van glinsterend. Als de Heilige Geest ons verlicht, ons de leringen van de Zoon te binnen brengt en wij dan de Vader lofprijzen en eren, zal de Eeuwige met zijn drie eigenschappen ook voor ons weer één zijn. A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari