Tja…wat nu?

3e zondag na Pinksteren
Wat is een dilemma? Zoiets als een lucifer met twee koppen? Steek die allebei tegelijk of na elkaar aan, in het midden brand je zeker je vingers. Dus alleen één van de twee kanten aansteken. Maar wélke? Zoiets als: Je wilt iets ‘doen’. Ga je fietsen of zwemmen? Van fietsen word je nat (het regent) en van zwemmen ook. Wat moet je nou kiezen? Bij zwemmen word je niet alleen nat, maar krijg je het ook koud. Bij fietsen word je ook nat, maar van hard trappen word je warm! Nou ja, vooruit, dan maar fietsen! Dilemma opgelost. Toch gaat de oplossing van zo’n ‘dilemma’ zelden over onszelf alleen. Het maken van keuzes gaat maar al te vaak juist om belangen van anderen. Wordt vervolgd. A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari