Het voorland van leegblijvende kerkbanken

9e zondag na Pinksteren
U bent het met de vorige column wel of niet eens. Dat is een ‘dilemma’. De animo voor de kerk slinkt. In menige kerk hoeven op zondag alleen de steeds leger wordende stoelen geteld te worden. De kerk moet zich aanpassen. Aan de veranderende tijd, de moderne mens, de razend snelle media, de steeds persoonlijker wordende beleving van rituelen, gebaren. Er moet andere muziek komen, een andere ‘taal’, makkelijker, begrijpelijker, kortom: als de kerk nog een beetje wil overleven dan moet er goed geluisterd worden naar de mensen van vandaag. Hoe zij het hebben willen, hoe zij zich kunnen herkennen, hoe zij de zorgen en problemen van hun leven in de kerk terug kunnen vinden. Daar heeft toch niemand Hebreeuws, Grieks en Latijn voor nodig? Wordt vervolg A.W.