10e zondag na Pinksteren
Op verschillende plaatsen in ons land vind je ze nog, kerkgebouwen met meer dan 1000 zitplaatsen! Wat lukt daar wat elders niet meer schijnt te lukken? In drie bij elkaar horende kerkgebouwen van één zelfde stroming zijn er op zondag 8 kerkdiensten, verspreid over de dag. Met drie verschillende orden van dienst. Ze worden getypeerd als: ‘vernieuwend’, d.w.z met psalmen, gezangen èn opwekkingsliederen begeleid door verschillen instrumenten o.a. piano, gitaar en percussie; ‘midden’ d.w.z. met psalmen en twee gezangen of opwekkingsliederen; en ‘klassiek’ met psalmen en ‘eenige gezangen’ zoals die ooit aan de psalmen werden toegevoegd. Voor elk wat wils? De vraag is hoe ‘elk’ zich ziet en dan vooral ten opzichte van ‘samen’. Wordt vervolgd, A.W.