25 augustus

11e zondag na Pinksteren 
Een kerkelijke stroming maakt een schets van zichzelf: “De liefde van God voor zijn volk gaat heel diep. Wie is dan Zijn volk? Dat zijn mensen die in Hem geloven. Jezus is de Zoon van God. Wij geloven dat Jezus als Redder naar de aarde kwam.” Een andere stroming beschikt over twee kerkgebouwen. Een van de twee wordt of is verkocht en wordt moskee, de andere wordt vernieuwd en vergroot. Opnieuw: waarmee trekt de kerk het succes van grote aantallen kerkgangers naar haar toe? Andere muziek, andere taal? In een van de diensten wordt een lied gezongen waarin G’d met ‘jij’ wordt aangesproken. Een dilemma? Nou nee. “Als jullie dat willen, kun je de jij-vorm ook omzetten in ‘u’”, staat er in de orde van dienst.
Wordt vervolgd. A.W.

logo-website