12e zondag na Pinksteren
Waar op zondag nog kerken zijn die vollopen, zijn elders God en zijn grote Zoon totale onbekenden geworden. Daar worden pioniersplekken gesticht, nieuwe vormen van ‘kerk-zijn’. Ze variëren van een café waar bijbelse verhalen worden besproken tot knutselplekken voor ouders en kinderen. ‘God is liefde en wil nabij zijn’. Heb je daar nu wel of niet die diepgravende studie met oude talen als Hebreeuws, Grieks en Latijn voor nodig?
M.i. kan het niet zónder. Gods liefde is n.l. erg bijzonder. Die lijkt weinig op die van onze Valentijnsdag. Je moet wel heel zeker weten dat je met Gods liefde van doen hebt, anders worden je regelmatig echt rare poetsen gebakken!
Wordt vervolgd A.W.

Volg hier online de dienst

van 24 januari